Náhradní plnění

Náhradní plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Dnem 1.10.2004 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který ukládá v § 81 odst. 1, všem zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, který činí 4% těchto osob z celkového počtu zaměstnanců.

Tento povinný podíl lze plnit podle § 81 odst. 2:

  • Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru
  • Odběrem výrobků, zboží a služeb od zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
  • Odvodem do státního rozpočtu .

Zaměstnavatelé s 25 zaměstnanci a více musí zaměstnávat podle počtu svých zaměstnanců jednu nebo více osob zdravotním postižením, případně jestliže nemají možnost zaměstnat tyto osoby, mohou využít náhradního plnění a splnit svou povinnost odebráním výrobků či služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, případně odvést do státního rozpočtu za rok 57.240,- Kč (za rok 2009) za každou osobu se zdravotním postižením, kterou jsou povinni podle zákona o zaměstnanosti zaměstnávat.

Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).

Více zde...
Firmám a organizacím s více jak 25 zaměstnanci poskytujeme možnost uplatnění náhradní plnění, podle § 81, odst. 2, písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, na veškeré odebrané zboží.

Bližší informace k náhradnímu plnění Vám poskytne pan Jiří Vlček na telefonu 602 372 782.
Kontakt pro nové zákazníky - Jiří Vlček (jednatel spol.)
Telefon: 602 372 782, e-mail: jirivlcek@jimiro.cz