• Čekáte na platby od Vašich klientů příliš dlouho?
  • Ztratili jste trpělivost zdarma úvěrovat část Vašich odběratelů?
  • Někteří dlužníci jsou v konkursu a vaše peníze v nedohlednu?
Kontakt pro nové zákazníky - Jiří Vlček (jednatel spol.)
Telefon: 602 372 782, e-mail: jirivlcek@jimiro.cz