Daňová evidence

  • Vedení daňové evidence v souladu s §7b zákona č. 586/1992 Sbírky o daních z příjmů
  • vedení peněžního deníku, knih faktur, knih majetku včetně odpisů
  • zpracování přiznání k DPH pro plátce DPH, včetně zákonné evidence uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění
  • v rámci roční uzávěrky nabízíme zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledů na sociální a zdravotní pojištění

Kontakt:

uctarna@jimiro.cz

Naše organizace Vám může nabídnout uplatnění náhradního plnění na veškeré odebrené služby a zboží v danném kalendářním roce.


Bližší informace Vám poskytne pan Jiří Vlček na telefonu 602 372 782.

 


Kontakt pro nové zákazníky - Jiří Vlček (jednatel spol.)
Telefon: 602 372 782, e-mail: jirivlcek@jimiro.cz