Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Nabízíme vám kompletní účetní a daňový servis, průběžné nebo jednorázové (roční) zúčtování vašeho podniku:

 • zpracování účetních agend v podvojném účetnictví, vedení příslušné účetní evidence (knihy, deníky, výkazy), včetně kontaktu s úřady a vyhotovení všech zákonem stanovených účetních výkazů.
 • DPH: zúčtování daně z přidané hodnoty (DPH), vedení záznamní povinnosti (evidence zdanitelných plnění), výpočet přiznání k DPH, tvorba souhrnných hlášení
 • výpočet daně z příjmu a zpracování přiznání daně z příjmu fyzických i právnických osob.
 • rekonstrukce účetnictví z předchozích let.
 • přiznání silniční dani, výpočty cestovních náhrad (diety a kilometrové), zpracování knih jízd.

Vaše účetnictví vám pochopitelně po zpracování předáme v tištěné (papírové) formě, nebo v elektronické podobě na disketách nebo CD.

Orientační ceny

Ceny jsou smluvní, stanovené dle předchozích zkušeností, po dohodě s našimi zákazníky.

 • Podvojné účetnictví (menší s.r.o., roční objem tržeb do cca 5 milionů Kč, 5-10 zaměstnanců, plátce DPH měsíční, vlastní HIM odepisovaný) orientačně 4.000,-- až 7.000,-- Kč bez DPH měsíčně.
 • Výše uvedené ceny zahrnují kompletní zaúčtování, zpracování záznamní povinnosti k DPH a všechny související operace dle dohody se zákazníkem, kompletní zpracování mzdových a personálních agend, účast na kontrolách, ekonomické poradenství.
 • Minimální sazba za kompletní vedení podvojného účetnictví právnické osoby je 2.000,-Kč za měsíc bez DPH (i při minimálním počtu dokladů, včetně daňového přiznání, přiznání k DPH, přiznání k silniční dani, evidence majetku, účasti na kontrolách, konzultace atd.) bez zpracování mezd zaměstnanců.
 • Daňová evidence
 • Minimální sazba za kompletní vedení daňové evidence fyzické osoby podnikající na hlavní zdroj příjmů je 1.000,-Kč za měsíc bez DPH (i při minimálním počtu dokladů, včetně daňového přiznání, přiznání k DPH, přiznání k silniční dani, evidence majetku, účasti na kontrolách, konzultace atd.) bez zpracování mezd zaměstnanců.


  Bližší informace Vám podáme v sídle společnosti nebo na telefonu 373 396 868 a 602 372 782 pan Vlček nebo na telefonním čísle 604 896 456 p. Tichý

Kontakt:

uctarna@jimiro.cz


Naše organizace Vám může nabídnout uplatnění náhradního plnění na veškeré odebrané služby a zboží v daném kalendářním roce.


Bližší informace Vám poskytne pan Jiří Vlček na telefonu 602 372 782.

 


Kontakt pro nové zákazníky - Jiří Vlček (jednatel spol.)
Telefon: 602 372 782, e-mail: jirivlcek@jimiro.cz