Argumenty

Z jakého důvodu využívat outsourcing mzdové agendy?

  • uspoříme Váš čas
  • umožníme Vám soustředit se na Váš hlavní předmět činnosti
  • vyřešíme zastupitelnost
  • ochráníme osobní data Vašich zaměstnanců
  • snížíme Vaše náklady a zvýšíme jejich transparentnost
  • zbavíme Vás odpovědnosti za zpracování mezd
  • budeme respektovat Vaše individuální požadavky
  • garantujeme Vám správnost a včasnost zpracování mezd v souladu s aktuální legislativou
  • převezmeme rizika a penalizace za chybné zpracování mezd

EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA 

kompletní mzdový outsourcing pro organizace
 
Společnost JIMIRO s.r.o. zpracovává mzdovou agendu pro malé i velké organizace. Mzdová agenda je zpracovávána za podmínek zajišťujících minimalizaci rizik spojených s únikem informací. Dodavatel smluvně garantuje plnou odpovědnost za poskytnuté služby a je smluvně vázán povinností dbát na to, aby se důvěrné informace zákazníka, které bude využívat ke své činnosti nedostaly do rukou třetí osoby nebo nebyly jinak zneužity proti zájmům zákazníka.


Kontakt pro nové zákazníky - Jiří Vlček (jednatel spol.)
Telefon: 602 372 782, e-mail: jirivlcek@jimiro.cz