Mzdy

Naše mzdová účtárna je připravena na kompletní zpracování mezd Vašich zaměstnanců včetně všech souvisejících úkonů, tj. výpočet čistých mezd, roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, tisk diskrétních výplatních pásek, vedení mzdových listů, výpočet exekucí zaměstnanců, evidenční listy důchodového pojištění, vyhotovení přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, atd.

.

Vstoupit do Spočítejte si.

EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA 

kompletní mzdový outsourcing pro organizace
 
Společnost JIMIRO s.r.o. zpracovává mzdovou agendu pro malé i velké organizace. Mzdová agenda je zpracovávána za podmínek zajišťujících minimalizaci rizik spojených s únikem informací. Dodavatel smluvně garantuje plnou odpovědnost za poskytnuté služby a je smluvně vázán povinností dbát na to, aby se důvěrné informace zákazníka, které bude využívat ke své činnosti nedostaly do rukou třetí osoby nebo nebyly jinak zneužity proti zájmům zákazníka.


Kontakt pro nové zákazníky - Jiří Vlček (jednatel spol.)
Telefon: 602 372 782, e-mail: jirivlcek@jimiro.cz