Personalistika

Naše mzdová účtárna zajišťuje vedení osobních údajů zaměstnanců, zpracování smluv, mzdových výměrů, zpracování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců pro ČSSZ a ZP, vedení a archivaci mzdových listů, veškerou komunikaci při jednáních se ČSSZ, ZP, FÚ, zastupování při kontrolách se ČSSZ, ZP, FÚ, atd

.

Vstoupit do Personální poradna.

EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA 

kompletní mzdový outsourcing pro organizace
 
Společnost JIMIRO s.r.o. zpracovává mzdovou agendu pro malé i velké organizace. Mzdová agenda je zpracovávána za podmínek zajišťujících minimalizaci rizik spojených s únikem informací. Dodavatel smluvně garantuje plnou odpovědnost za poskytnuté služby a je smluvně vázán povinností dbát na to, aby se důvěrné informace zákazníka, které bude využívat ke své činnosti nedostaly do rukou třetí osoby nebo nebyly jinak zneužity proti zájmům zákazníka.


Kontakt pro nové zákazníky - Jiří Vlček (jednatel spol.)
Telefon: 602 372 782, e-mail: jirivlcek@jimiro.cz