Reference

V současné době zpracováváme mzdy pro 12 velkých a 27 malých organizací, mezi nejvýznamnější klienty patří organizace s 550 zaměstnanci.
Tento objem zpracování mezd zajišťují zkušení mzdový účetní s potřebnou praxí, kteří jsou pravidelně školeni v souladu se změnami legislativy ČR.
Samozřejmou součástí našich služeb je i převzetí odpovědnosti za zpracování mezd. Poskytujeme plnou záruku za zpracování jištěnou pojištěním odpovědnosti.
Jmenné reference zde z důvodu diskrétnosti neuvádíme. V případě zájmu o naše služby Vám je rádi sdělíme v rámci naší nabídky.

 

 

EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA 

kompletní mzdový outsourcing pro organizace
 
Společnost JIMIRO s.r.o. zpracovává mzdovou agendu pro malé i velké organizace. Mzdová agenda je zpracovávána za podmínek zajišťujících minimalizaci rizik spojených s únikem informací. Dodavatel smluvně garantuje plnou odpovědnost za poskytnuté služby a je smluvně vázán povinností dbát na to, aby se důvěrné informace zákazníka, které bude využívat ke své činnosti nedostaly do rukou třetí osoby nebo nebyly jinak zneužity proti zájmům zákazníka.


Kontakt pro nové zákazníky - Jiří Vlček (jednatel spol.)
Telefon: 602 372 782, e-mail: jirivlcek@jimiro.cz