Výstupy

Naše mzdová účtárna je připravena vyexportovat libovolné sestavy do požadovaného formátu. Diskrétní výplatní pásky umožní kontrolované utajení mezd vedoucích zaměstnanců a diskrétnost mezd všem ostatním zaměstnancům Vaší společnosti. Samozřejmostí dnešní doby je požadavek klientů na obdržení příkazů k úhradě v elektronické podobě připravené přímo pro přenos do internetové banky.

EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA 

kompletní mzdový outsourcing pro organizace
 
Společnost JIMIRO s.r.o. zpracovává mzdovou agendu pro malé i velké organizace. Mzdová agenda je zpracovávána za podmínek zajišťujících minimalizaci rizik spojených s únikem informací. Dodavatel smluvně garantuje plnou odpovědnost za poskytnuté služby a je smluvně vázán povinností dbát na to, aby se důvěrné informace zákazníka, které bude využívat ke své činnosti nedostaly do rukou třetí osoby nebo nebyly jinak zneužity proti zájmům zákazníka.


Kontakt pro nové zákazníky - Jiří Vlček (jednatel spol.)
Telefon: 602 372 782, e-mail: jirivlcek@jimiro.cz